فهرست بستن

دسته: وبلاگ

دایناسورها چگونه به پرندگان تکامل یافتند: اژدهایان دنیای واقعی

چه رابطه‌ای بین تکامل پرندگان و دایناسورها وجود دارد؟ دایناسورهای بی‌پر چگونه تبدیل به پرندگان امروزی شدند؟ در دوران مزوزوئیک یا میانه‌زیستی، حیات به سرعت متنوع شد…